Letná sezóna je otvorená ! Záujemcovia o prenájom športovej haly Pelikán môžu svoje objednávky nahlasovať na tel. č. : 0902 970 861.

Halu je možné využívať na florbal, hokejbal a ďalšie pohybové aktivity.

Po inštalácii ochranných sietí plánujeme poskytnutie priestoru i pre futsal a iné športové disciplíny.

Cena za prenájom haly za 1 hod.

  • I. dospelí – 30 eur
  • II. deti, dospievajúci do 18 rokov, držitelia kariet ISIC, seniori – 20 eur.