• Slovenčina

Kvalitná starostlivosť a
moderné vybavenie

Jedným zo základných princípov úspešnej neuro-rehabilitácie je jej pravidelnosť.
Nestačí rehabilitovať intenzívne týždeň ale je potrebné pravidelne udržiavať dosiahnuté výsledky a pracovať na ich zlepšovaní. Preto naši lekári i terapeuti Vám všetko vysvetlia, poučia a ukážu ako môžete cvičiť aj po skončení nášho programu.

Kvalitná zdravotná a rehabilitačná starostlivosť je poskytovaná našimi atestovanými lekármi, vysokoškolsky vzdelanými terapeutmi či sestrami s dlhoročnými skúsenosťami a inými svetovo uznávanými odborníkmi. Disponujeme moderným vybavením.

Súčasťou centra je rehabilitačné pracovisko s vodoliečbou, masážami, parafínom, telocvičňami ako aj pracovisko oxygenoterapie s hyperbarickou komorou a kyslíkovými prístrojmi ale aj miestnosti pre špecializované terapie akými sú snoezelen, odposluchové tréningy či logopedické programy.

Vstupný balíček

Cenník pre Neuro – rehabilitačný vstupný balíček v trvaní od pondelka do nedele.

Varianta I.
Varianta II.
Vyšetrenie s konzultáciou a lekárskou správou: pediater, neurológ, fyziatricko-rehabilitačný lekár
Röntgen CD + popis
Mobilizácia
1x
1x
Oxygenoterapia
7x
1x
Hyperbarická komora
6x
Bazálna stimulácia
7x
7x
Snoezelen terapia
7x
7x
Masáž
6x
6x
Vodoliečba
6x
6x
Parafínový zábal
6x
6x
Liečebné cvičenie
6x
6x
Liečebná pedagogika
1x
1x
samoplatca
890,- Eur
980,- Eur
s lekárskym odporúčaním
670,- Eur
760,- Eur
7 dňový podporný balíček

Cenník pre Neuro – rehabilitačný podporný balíček v trvaní od pondelka do nedele.

Varianta I.
Varianta II.
Mobilizácia
1x
1x
Oxygenoterapia
7x
Hyperbarická komora
7x
Bazálna stimulácia
7x
7x
Snoezelen terapia
7x
7x
Masáž
7x
7x
Vodoliečba
7x
7x
Parafínový zábal
7x
7x
Liečebné cvičenie
7x
7x
Liečebná pedagogika
1x
1x
samoplatca
760,- Eur
865,- Eur
s lekárskym odporúčaním
535,- Eur
640,- Eur
5 dňový podporný balíček

Cenník pre Neuro – rehabilitačný podporný balíček v trvaní od pondelka do piatka.

Varianta I.
Varianta II.
Mobilizácia
1x
1x
Oxygenoterapia
5x
Hyperbarická komora
5x
Bazálna stimulácia
5x
5x
Snoezelen terapia
5x
5x
Masáž
5x
5x
Vodoliečba
5x
5x
Parafínový zábal
5x
5x
Liečebné cvičenie
5x
5x
samoplatca
645,- Eur
720,- Eur
s lekárskym odporúčaním
350,- Eur
425,- Eur
Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Váš organizmus vďaka tejto procedúre dostane vysoko koncentrovaný kyslík (až do 90%). Pritom jeho koncentrácia vo vzduchu je iba 21%.

Tým, že tkanivám zvýšime dávky kyslíka, zlepšíme účinok obranných mechanizmov a urýchlime rast a regeneráciu mozgových buniek. Oxygenoterapia je určená na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni. Dokáže vás zbaviť únavy, zlepší látkovú výmenu, posilní imunitu a telo očistí od toxínov.

Môžete sa rozhodnúť pre intenzívnu kúru, ktorá trvá 5 – 10 dní alebo ju môžete využiť kedykoľvek, keď sa cítite byť na konci so silami.

Hyperbarická komora

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom. Tento spôsob liečby, často spájaný s potápačmi či letcami, má za sebou pomerne dlhú históriu vývoja.

V súčasnej dobe má HBO široké využite ako podporná liečba množstva ochorení a porúch zdravia, kde dochádza k nedostatočnému okysličovaniu tkanív a orgánov. Pomocou zvýšenia tlaku vdychovaného kyslíka dosiahneme jeho vyššie fyzikálne rozpustenie v krvnej plazme. Množstvo rozpusteného kyslíka v krvi môže narásť cca. 10 násobne oproti normálnemu stavu pri dýchaní bežného vzduchu, aj v prípadoch, kedy je jeho nosič – krvné farbivo hemoglobín už plne nasýtený. Čím je viac kyslíka v krvi, tým ľahšie dochádza k jeho prestupu do cieľových orgánov a tkanív.

Týmto mechanizmom sa kyslíkom zásobujú aj časti organizmu, kam sa už červené krvinky nedostanú vôbec alebo len v obmedzenej miere pre poškodenie krvných vlásočníc. To všetko prispieva k podpore reparácie a regenerácie tkanív a najmenších krvných ciev – kapilár, eliminácii poškodenia DNA, úprave zápalovej aktivity podporou aktivity bielych krviniek – leukocytov, ako aj priamemu toxickému účinku na niektoré baktérie.

Liečba pretlakovým kyslíkom prebieha v zariadení nazývanom hyperbarická komora. Priestor samotnej komory sa plní stlačeným vzduchom a vdychujete pretlakový kyslík. Jeden pobyt v hyperbarickej komore trvá 50 minút.

Snoezelen

Snoezelen vytvára príjemné zmyslové zážitky v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zážitky vyvolávané rôznymi podnetmi stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Podstatou Snoezelenu je poskytnúť jednotlivcovi čas, priestor a príležitosť užiť si prostredie vlastným tempom s možnosťou objavovania a vývinu. Snoezelen poskytuje predovšetkým prostredie pre relaxáciu prostredníctvom jemnej stimulácie. Snoezelen pomáha ľuďom s hyperaktivitou alebo so sebapoškodzujúcim správaním ale i osobám so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím, rovnako aj osobám s autizmom.

Masáž

Masáž je najstaršia liečebná metóda, ktorá má mimoriadny význam pri liečení, doliečovaní a tiež pri prevencii chorôb. Blahodárne pôsobí proti depresii, stresu, únave, posilňuje zdravie a zvyšuje celkovú odolnosť človeka.

Masáž zlepšuje cirkuláciu, prináša čerstvý kyslík do telesných tkanív, čo napomáha odbúraniu odpadových látok, urýchľuje liečenie po zraneniach a podporuje zotavenie z chorôb. Táto procedúra je doplnkovou liečbou tam, kde je nutné uvolniť stuhnuté svaly, ošetriť bolestivé kontraktúry, alebo pripraviť pacienta na liečebný telocvik.

Orofaciálna a bazálna stimulácia

Orofaciálna stimulácia predstavuje zostavu pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky.

Bazálna stimulácia ponúka základné podnety vo všetkých oblastiach možného rozvoja a vývoja osobnosti, kde vzhľadom k svojmu postihnutiu jedinec nemôže sám si tieto podnety zabezpečiť. Pri terapii je nutné dbať na hierarchiu jednotlivých oblastí vnímania, keď začíname od nižších zmyslov. Podnety sa ponúkajú postupne, vzájomne sa striedajú a prelínajú, až nakoniec dôjde k ich prepojeniu. Cez hmatové, vibračné a vestibulárne stimuly rozvíjame možnosti komunikácie.

Vodoliečba

Liečivé vlastnosti vody poznali už v starovekom Egypte a Ríme. Vo svojich dielach ich spomínal i Hippokrates.

Procedúra sa aplikuje s teplotou vody 36 – 38°C. Vodoliečba zvyšuje prekrvenie celého tela, zrýchľuje metabolizmus, uvoľňuje svalový tonus. Táto terapia spôsobuje koordinovanú aktiváciu nervových zakončení a aktivuje kožné receptory. Je vhodná pri chronickom zápalovom a degeneratívnom ochorení chrbtice a kĺbov, poskytuje psychickú relaxáciu a tlmí bolesti.

Vodoliečba vám môže pomôcť v nasledovných oblastiach:

 • zlepšuje mikrocirkuláciu krvi,
 • zlepšuje venóznu cirkuláciu,
 • stimuluje tok lymfy,
 • aktivuje metabolické procesy,
 • pomáha pri obnove poškodeného tkaniva,
 • zvyšuje pohyblivosť pohybového aparátu,
 • minimalizuje kŕče,
 • zmierňuje bolesť,
 • pomáha pri liečbe modrín a opuchov,
 • uvoľní svalstvo.
Cvičenie

Terapeutické cvičenie prebiehajú pod dohľadom fyzioterapeuta. Cvičenie môže využívať ktorékoľvek z nasledujúcich techník: mäkké techniky, manipulácia, vizualizácia, aktívne sťahovanie svalov, aktívne asistované pohyby a voľné aktívne pohyby. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú dýchacie cvičenia a cvičenia na zlepšenie rovnováhy, sily a ohybnosti.

Výber použitých techník alebo cvičení sa prispôsobuje individuálnym potrebám jednotlivca.

Therasuit

Therasuit je pohybová metóda, ktorá je cielená na odstraňovanie pohybových problémov u ľudí s detskou mozgovou obrnou a inými podobnými diagnózami. Táto metóda je postavená na špeciálnom obleku Therasuit, ktorý vznikol v rámci kozmického výskumu a umožňuje vďaka množstvu špeciálnych úchytov individuálne zapojenie, či naopak odpojenie chybne fungujúcich svalových skupín. K cvičeniu je využívaná cvičebná jednotka, tzv. „klietka“. Ide o komplexný prístup, ktorý sa zameriava na zvýšenie pohybovej nezávislosti.

Výhody Therasuit

 • Normalizuje svalový tonus
 • Podporuje slabé svaly
 • Podporuje rozvoj hrubej a jemnej motoriky
 • Ovplyvňuje vestibulárny aparát
 • Zlepšuje priestorové vnímanie
 • Zlepšuje rovnováhu a koordináci

Indikace Therasuit

 • Detská mozgová obrna
 • Spasticita
 • Hypotónia
 • Pacienti po cievnej mozgovej príhode
 • Traumatická poranenia mozgu
 • Poranenia miechy

Kabátová metóda

Je to metóda zameraná na zlepšenie pohybu, prípadne senzibilitu človeka. Ide o nasadenie telu vlastných receptorov, ktoré pomocou neuromuskulárneho systému vedú k uľahčeniu pohybu. Pri tejto facilitácii nastáva aktivácia maximálneho počtu motorických jednotiek. Pohyby ktoré sa využívajú sú priestorové, pri ktorých pracujú veľké svalové skupiny v niekoľkých rovinách, ktoré majú špirálovitý a diagonálny priebeh.

Terapeut učí jednotlivca cvičeniu s končatinami v diagonálach, čím dochádza k aktivácii svalových slučiek tak, aby došlo k aktivácii správnych pohybových vzorov, zvýšeniu rozsahu pohybu a k posilneniu svalovej sily. K tomu sa používajú techniky pohybového zvratu, výdrž – relaxácia, akcia – relaxácia …

SM – systém

Pod pomenovaním SM systém sa skrýva systematická starostlivosť o pohybový aparát, ale aj o vnútorné orgány človeka. Skratka SM znamená stabilizáciu a mobilitu. Stabilizujú telo a vytvárajú pohyb. V SM systéme sa spája liečba, prevencia, regenerácia a kondičný tréning v jednom. SM systém vychádza z dôkladných anatomických znalostí pohybového aparátu a jeho funkcií. Základom tejto metódy je cvičenie, pri ktorom sa pracuje so špirálovými svalovými reťazcami, ktorých funkciou je špirálová stabilizácia. Činnosť jednotlivých skupín svalov vplýva aj na ostatné svalové skupiny a tiež na stav chrbtice a vnútorných orgánov.

V rámci cvičení SM systému sa vyvolávajú trakčné sily v oblasti medzistavcových platničiek, čím sa tlak na platničku zníži a tá sa potom môže lepšie regenerovať a zastávať svoju funkciu.

SM systém sa cvičí s elastickým lanom, ktoré je špeciálne určené práve pre toto cvičenie. Umožňuje končatinám rozsiahly pohyb proti neveľkej sile, ktorá postupne rastie. Tak sa aktivujú stabilizačné svalové skupiny. Naťahovaním chrbtice smerom nahor zase dochádza k úľave od bolestí chrbta, regenerácii platničiek a kĺbov.

Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika  sa sústreďuje na terapeuticko-edukačnú pomoc tým jedincom, ktorí zaostávajú za svojimi možnosťami, majú poruchy vývinu alebo správania, ktorí pre svoje postihnutie, ochorenie alebo jeho následky nie sú schopní viesť veku primeraný spôsob života. Táto pomoc spočíva v podpore kompetencií jednotlivca orientovať sa, rozhodovať, vytvárať vzťahy, komunikovať, nachádzať význam, prijať a realizovať hodnoty.

Uskutočňuje sa v rámci tréningov a programov s terapeuticko-edukačným využívaním rozvíjajúcich, kreatívnych, sebarealizačných a sebaobslužných činností.

Benaudíra

Individuálny sluchový tréning vnímania. Cieľom sluchového tréningu BENAUDIRA je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie klienta pravidelným počúvaním individualizovanej tréningovej hudby, pozostávajúcej z inštrumentálnej hudby, syntetickej hudby a ľudského hlasu.

Špeciálny program na rozvoj pozornosti a reči

Alternatívna komunikácia je každá metóda (zariadenie, systém alebo technika), ktorá pomáha osobe kompenzovať dočasne, alebo trvalo hendikep s komunikačnými problémami a umožní tejto osobe komunikovať lepšie a efektívnejšie. V našom centre sa snažíme pomocou špeciálnych programov o prepájanie oboch hemisfér mozgu a tým zlepšovať porozumenie a reč.