V blízkosti budovy Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku sa ako súčasť jeho vonkajšej expozície nachádza Park bojovej techniky, vybudovaný v rokoch 1971 – 1974. Je v ňom sústredených 14 exponátov vojenskej ťažkej bojovej techniky, ktorá bola používaná v čase Karpatsko-duklianskej operácie, a taktiež aj v rámci československej armády v povojnovom období.