Len niekoľko kilometrov od Prešova, v obci Kapušany, stojí zrúcanina Kapušianskeho hradu. Oku návštevníka určite neunikne, pretože svojou polohou na kopci Zámčisko je viditeľný aj z okolitých dedín.

Z Kapušianskeho hradu sa zachovali vysoké kamenné múry či zvyšky omietok, okien a strieľní. Veľká časť hradu bola v posledných rokoch obnovená, a to vrátane vybudovania vyhliadkovej veže.

Na výbežku lesa Dubník na vrchu Zámčisko sa nachádza zrúcanina kedysi dôležitého Kapušianskeho hradu. Významným bol vďaka svojej strategickej polohe. Obec Kapušany, nad ktorou sa vyníma, bola nielen pohraničným pásom, ale aj dôležitou križovatkou krajinských ciest. Hrad slúžil aj ako ochrana kráľovskej cesty z Prešova do Bardejova. Tieto skutočnosti si v 13. storočí vyžiadali jeho vystavanie.

V historických listinách sa prvýkrát spomína v roku 1249 pod názvom Tobul. Prvým majiteľom hradu bol rod Maglód, posledným a najdlhším rod Kapyovcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1918. V súvislosti s tureckým nebezpečenstvom prešiel Kapušiansky hrad v druhej polovici 16. storočia stavebnými úpravami vrátane opevnenia.

Uhorský snem v roku 1715 rozhodol o jeho zániku podpálením, ktoré musela uskutočniť jeho majiteľka Eva Gergelakyová, aby sa hrad nestal centrom protihabsburgského povstania.

V posledných rokoch zo zrúcaniny Kapušianskeho hradu opäť rastú múry, zveľaďuje sa areál a vyrástla aj vyhliadková veža s impozantným výhľadom. Správcovský objekt slúži ako infocentrum.

Turistická trasa

Ku Kapušianskemu hradu sa turista dostane od železničnej stanice Kapušany pri Prešove po zelenej značke. Vedú k nemu dve cesty, jedna dlhšia a menej náročná, druhá kratšia a náročnejšia. Turista, ktorý túži dostať sa na hrad, minie futbalové ihrisko a dostane sa k informačnej tabuli. Priamo okolo informačnej tabule vedie zelená značka priamo na strmú cestu na hrad. Cesta z hradu vedie okolo hradu a z kopca smerom do dediny. Mierne náročná trasa trvá 40 minút.