Hlavnou úlohou hvezdárne a planetária v Prešove je popularizácia astronómie v podmienkach mestskej infraštruktúry, s regiónálnym dosahom na množstvo cieľových skupín. Činnosť je zameraná predovšetkým na podporu vzdelávania a voľnočasové aktivity a je vykonávaná v prospech kolektívov aj individuálnych návštevníkov.
Inštitúcia pracuje na princípoch pôsobenia mestskej hvezdárne, s dôrazom na široké využitie technológie planetária. Umelá hviezdna obloha, tvorená projekciou opticko – mechanického systému sa presadzuje zásadne pri prezentácii:

 • školských vzdelávacích programov
 • detských rozprávkových predstavení
 • večerných hudobných podujatí a astronomických programov pre dospelých.

Pri vybraných podujatiach je k dispozícii aj preklad do iných jazykov.

Podporné, ale pritom dôležité úlohy plnia ďalšie účelové priestory organizácie. Prednášková sieň je technicky vybavená na projekciu audiovizuálnych pásiem a filmov, zároveň je miestom konania prednášok, seminárov a konferencií, výstavný priestor prostredníctvom stálej expozície výrazne dotvára rámec ponúkaných tém v prenáškovej sieni a v planetáriu a je aj miestom konania výtvarných výstav.

Organizácia večerných pozorovaní je sústredená na možnosti hlavného ďalekohľadu Coude-refraktora (kľúčového prístroja v odborno-pozorovateľskej oblasti pozorovaní Slnka) umiestneného v kupole pozorovateľne a na využívanie prenosných pozorovacích ďalekohľadov na terase planetária.

Ponuka vzdelávacích audiovizuálnych programov v planetáriu:

 • Betlehemská hviezda
 • Doska či guľa?
 • Hviezdy nášho neba
 • Jarná obloha
 • Jesenná obloha
 • Letná obloha
 • Mytológia a hviezdna obloha
 • Obloha ako na dlani
 • Obloha nad nami
 • Po západe Slnka
 • Pohlady na oblohu
 • Potulky oblohou
 • Vesmír je náš svet
 • Zimná obloha

Vstupné

Dospelí 2 €, žiaci 1 €, pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden. Nakoľko momentálne prebieha rekonštrukcia, termíny skupinových navštev sú obmedzené iba na 11:00, pondelok až piatok.

Kontakt

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
08001 Prešov
Slovenská republika

tel: 051 7722065 | 051 7733218
e-mail: hap@astropresov.sk