Cestovný ruch je orientovaný na prírodu. Hlavnými atrakciami sú turistika, rybárstvo, poľovníctvo a oddych. Vďaka podhorskému charakteru územia, čistote vody a vzduchu sa stáva miestom rekreačno-športových pobytov.